عسل محلی کنار نیم کیلویی

دسترسی: 4 در انبار

100درصد گل کنار

به صورت طبیعی ساکارز بالا

به بیماران دیابتی توصیه نمی شود

Categories not found